nguồn gốc hổ phách

Đá Hổ Phách – Đá Amber – Nơi tích tụ tinh hoa của đất trời

Hổ Phách – Amber   Viên đá tích tụ tinh hoa đất trời Hổ phách đã giúp các nhà cổ sinh tái tạo cuộc sống trên địa cầu trong các giai đoạn nguyên thủy. Hổ phách được thành tạo từ nhựa cây cách nay hàng triệu năm, chúng hay bao lấy các mẫu côn trùng. Có hơn 1.000 mẫu côn trùng còn nguyên nằm trong hổ phách đã