Hổ Phách Tự Nhiên

Đá hổ phách tự nhiên đẹp – TNHP24

da ho phach tu nhien (22) + Loại: Hổ phách tự nhiên + Màu: Vàng + Xuất xứ: Ba Lan + Giá: Liên Hệ

Đá hổ phách tự nhiên đẹp – TNHP25

da ho phach tu nhien (23) + Loại: Hổ phách tự nhiên + Màu: Vàng + Xuất xứ: Ba Lan + Giá: Liên Hệ

Đá hổ phách tự nhiên đẹp – TNHP20

da ho phach tu nhien (18) + Loại: Hổ phách tự nhiên + Màu: Vàng + Xuất xứ: Ba Lan + Giá: Liên Hệ

Đá hổ phách tự nhiên đẹp – TNHP21

da ho phach tu nhien (19) + Loại: Hổ phách tự nhiên + Màu: Vàng + Xuất xứ: Ba Lan + Giá: Liên Hệ